Top

باتری اصلی مودم تندا ZTE MF932-Tenda 180/185

  • باتری اصلی مودم 4G tenda 180/185

  • باتری اصلی مودم  4G zte mf935

  • دارای ظرفیت 2100 میلی آمپر

  • تست باتری روی مودم قبل از ارسال

ناموجود  • باتری اصلی مودم 4G tenda 180/185

  • باتری اصلی مودم  4G zte mf935

  • دارای ظرفیت 2100 میلی آمپر

  • تست باتری روی مودم قبل از ارسال

ناموجود1 2 3 4 5