Top

آنتن وای فای مودم تی پی لینک سری ND (7dbi)

آنتن وای فای مودم یا روترهای TP-Link سری  ND

دارای قدرت گیرندگی 7dbi

طول 17 سانتی متر
آنتن وای فای مودم یا روترهای TP-Link سری  ND

دارای قدرت گیرندگی 7dbi

طول 17 سانتی متر
1 2 3 4 5