Top

مودم GP2101Plus +سیم کارت TD یکساله 400 گیگ

 مودم GP2101Plus به همراه سیم کارت TD-LTE ونیکس  (wenex)

دارای 400 گیگ اینترنت یکساله

فعالسازی از زمان خرید بصورت آنلاین

امکان شارژ و مشاهده میزان مصرف سیم کارت در پنل

آنتن دهی در تمامی مناطق تحت پوشش اینترنت ثابت ایرانسل یا TD -LTE

ناموجود مودم GP2101Plus به همراه سیم کارت TD-LTE ونیکس  (wenex)

دارای 400 گیگ اینترنت یکساله

فعالسازی از زمان خرید بصورت آنلاین

امکان شارژ و مشاهده میزان مصرف سیم کارت در پنل

آنتن دهی در تمامی مناطق تحت پوشش اینترنت ثابت ایرانسل یا TD -LTE

ناموجود1 2 3 4 5