Top

پاوربانک خورشیدی ظرفیت 15000 میلی آمپر

 • دارای 2 خروجی 1 و 2 آمپر
 • دارای یک ورودی چهت شارژ
 • دارای نشانگر LED جهت نمایش شارژ باقیمانده
 • یک طرف با 20 LED با 3 حالت چشمک زن سریع و کند و نور ثابت
 • طرف دیگر دارای صفحه خورشیدی جهت شارژ با نور خورشید یا نور موجود در اتاق
 • دارای نشانگر انجام شارژ با نور خورشید یا نور لامپ • دارای 2 خروجی 1 و 2 آمپر
 • دارای یک ورودی چهت شارژ
 • دارای نشانگر LED جهت نمایش شارژ باقیمانده
 • یک طرف با 20 LED با 3 حالت چشمک زن سریع و کند و نور ثابت
 • طرف دیگر دارای صفحه خورشیدی جهت شارژ با نور خورشید یا نور موجود در اتاق
 • دارای نشانگر انجام شارژ با نور خورشید یا نور لامپ1 2 3 4 5